Leveransvillkor - konsument

2012:1 Derome

Normal leveranstid
Minsta leveransmängd
Avisering
Allmänna villkor
Kundens ansvar vid bulkleverans
Kundens ansvar vid leverans av säckad pellets på pall
Förvaring av pellets
Reklamation
Kreditgräns och betalningsvillkor
Tilläggsdebitering
Leverans till särskilda områden
Slanglängd över 20 meter
Om kunden inte kan ta emot beställd vara
Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet
Väntetid
Leveransomläggning
Avbeställa
Ladda ner leveransvillkor


Normal leveranstid
Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Leverantörens val. Expressleverans avtalas separat. Kontakta kundtjänst för mer information.

Minsta leveransmängd
Bulk 3 ton (pellets i lösvikt)
Pallar 4 st (säckad pellets)

Avisering
Telefon 35 kr
SMS 0 kr

Allmänna villkor
Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet. Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen. Vid leverans till PelliStore PCS eller liknande burkförråd, frånsäger Derome sig allt ansvar för skador på förrådet. En eventuell Mullvad ska tas ur förrådet på beställningsdagen. Derome tar inget ansvar för en eventuellt instängd Mullvad.

Kundens ansvar vid bulkleverans

Kundens ansvar vid leverans av säckad pellets på pall.
Derome använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, respektive per pall ca 832kg. Med reservation för ändrade förutsättningar för paketering. Skylt för markering av leveransplats kan beställas av Derome Pellets. Derome Pellets har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om leveransplats. Varornalevereras på Deromes ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i Garage, förråd eller liknande ansvarar kunden/mottagaren. För sådan skada har Derome följaktligen inte något ansvar.

Förvaring av pellets
Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Pellets i säck kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens.

Reklamation
Reklamation ska alltid anmälas till säljaren omgående efter upptäckt. Uppeldad vara samt följdproblem ersätts inte.Vid reklamation avseende transport ska detta, vid lossning, noteras direkt på kundens följesedel samt dateras och undertecknas av chauffören. Även information om transportföretag samt bilnummer ska noteras på följesedeln.

Kreditgräns och betalningsvillkor
Säljaren tillämpar kreditgränser på alla kunder. Betalningsvillkor är 14 dagar netto efter en tillämpad och godkänd kreditprövning. Därefter utgår ränta enligt anvisning på faktura. Avgifter för hantering kan tillkomma.

Tilläggsdebitering
Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

Leverans till särskilda områden
Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

Slanglängd över 20 meter
Debitering med 250:-/leveranstillfälle. Detta skall påtalas vid beställning (max 25 meter slang).

Om kunden inte kan ta emot beställd vara.
Debitering med 300:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet
Debitering med 300:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Väntetid
Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 13:-/min samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggning
Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller att ny leverans sker inom tio arbetsdagar.

Avbeställa
Om du skall avbeställa meddelar du säljaren att du inte vill ha varan. Vid köp av vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning för de särskilda kostnaderna för avbeställningen till exempel returtransport av aktuella varor. (Konsumentköplagen, SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare)
 
Alla priser är inklusive moms, inklusive pall. Reservation för eventuella ändringar i priser och villkor.
Aktuella leveransvillkor finns alltid på vår hemsida som nedladdningsbar här nedan.
Vi levererar direkt hem till dig inom av oss utvalda postnummerområden.