• 01_avverkning
  • 02_transportlina
  • 03_torklinje
  • 04_hammarkvarn
  • 05_matris
  • 06_pelletssilo
  • 07_säckmaskin
  • 08_leverans

Från skog till färdig pellets

Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar hela processen.

Pellets utan tillsatser

Spånet i vår pellets kommer från Deromes egna sågverk. Vägen från spån till ditt förnybara bränsle börjar med att vi torkar spånet, till stor del med återvunnen energi. Det torra och varma spånet, fritt från tillsatser, pressas samman till små energirika pellets. Pelletsen binds samman av lignin, ett naturligt ämne i trä.

Torkning utan kontaminering

Vår torkanläggning är uppbyggd med återvunnnen värme från vår pannanläggning. Vi torkar med rökgaser som går i ledningar i torken vilket gör att vi inte blandar flygaska från vår förbränning med råvaran. Det ger oss askhalter neråt 0,2% i färdig pellets.
 

8000 ton pellets

Vi förvarar 8000 ton pellets i vår silo och undviker på så sätt att köra hjullastare i pelletsen i planlager. Hela fabriken är ett slutet system där främmande föremål eller fukt inte kan komma in i pelletsen. Detta för att vi ska leverera en hel och ren pellets till dig som kund. 
 

Alltid jämn och hög pellets kvalité

I och med att vi hela tiden har samma leverantör av spån, våra egna sågverk, blir alltid resultatet på färdig vara den samma. Pellets från Derome tillverkas i vår fabrik i Kinnared som ligger i mellersta Halland. 
 
Massor av pellets....
Vi förser Västsvenska hushåll med pellets. Varje år distribueras mer än 60 000 ton pellets ut till kunder och återförsäljare från vår produktionsanläggning för pellets i Kinnared.
 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×