Specifikation:

Diameter:                 8 mm         
Densitet :                  660 kg/m3
Energi innehåll:      4,8 kWh/kg
Torrhalt :                 <9 viktprocent
Askhalt :                 < 0,4 viktprocent
Ask smältpunkt:      1.400 grader


Tillsatsmedel Inga tillsatser
Diameter/längd max 40 mm
1 % av pelletsen
får vara mellan 40-45 mm
Finandel i vikt % < 3 mm 0,8
Total svavelhalt 0,08%
Klorider 0,03

utlastningssilo_bulk

Pellets i lösvikt (bulk)

Deromes pellets i bulk (lösvikt) levereras hem till dig med bulkbilar. De liknar tankbilar och blåser in pelletsen i ditt förråd med hjälp av en kompressor som finns på bilen. Bulkbilens slanglängd är 20 meter men det kan beställas extra slang om det behövs. Vi rekommenderar att slanglängden hålls så kort som möjligt för att skona pelletsen vid inblåsningen. Du behöver inte vara hemma vid pelletsleveransen. Märk ditt inblåsningsrör med namn och telefonnummer.

Derome leverarar Sveriges renaste pellets

Vi har installerat en sikt som vid lastningen i lastbil frånskiljer all finfraktion och smul. 
 

Utbildade chaufförer

Derome har en egen utbildning med våra chaufförer som transporterar pellets mellan fabriken och till dig som kund. Allt för att du ska få så bekymmersfritt eldande som möjligt.
 

Beställ din bulkpellets här

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×