Vi värnar om miljön

Deromes hållbarhetsarbete skall präglas av ett miljö- och kretsloppstänkande, och skapas genom alla medarbetares engagemang. Vi är mycket stolta över att arbeta med energi som är förnybar.

Välj pellets för en hållbar framtid

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Miljöpåverkan

Miljön påverkas av vår energianvändning, så det är viktigt att vi alla använder energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Trädbränsle klassas som förnyelsebar energi, vilket innebär att belastningen på miljön inte blir lika hög som vid eldning av fossila bränslen (olja, gas, kol).

Trädbränsle är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp. Svenskproducerade pellets och briketter tillverkas nästan uteslutande av råvara från sågverk och annan träindustri. Vid förbränning av trädbränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxttid frigörs nu för att åter kunna upptas av nya träd. Förbränning av trädbränsle tillför inte atmosfären extra koldioxid, vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att eldning med trädbränsle inte påverkar växthuseffekten, och därmed inte bidrar till en onaturlig uppvärmning av jordklotet.

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×