Eltruck
2018-11-06

Stor miljömässig fördel när större eltruck gör entré

Under oktober månad fick Derome Timbers pelletsfabrik i Kinnared lite ny energi till sin anläggning i form av en större eldriven truck.

Elias Brag som är ansvarig för truckinköpet förklarar att fördelarna är många, men den största och viktigaste parametern är självklart den miljömässiga aspekten.

- Övergången till eltruck innebär en koldioxidbesparing med närmre 15 000 kg/år, menar Jonatan Bonthron, Energikartläggare Derome AB. Det ger även en besparing på 6 250 liter diesel per år.

Förutom miljöaspekten så ger eltrucken även bättre arbetsmiljö i form av mindre buller och avgaser. Dessutom kräver den mindre underhåll, vilket också resulterar i att den blir billigare i längden än en vanlig dieseltruck. De senaste åren har utveckling gått fort fram och prisbilden har även stabiliserats vilket gjort att eltruckar äntligen kan konkurrera prismässigt i upphandlingarna. 

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×