Deromefakta
- Antal anställda: 1 200 st,
- Omsättning: Beräknas uppgå till 4,6 miljarder kr under 2015.
- Familjeägd träindustrikoncern sedan 1946.
110622_gardsgard_skogskant

Vår pellets värmer dig

Derome Pellets från Deromegruppen

Pellets från egen råvara 

Deromegruppens egna sågverk är leverantör av granspån som blir till pellets i vår fabrik. Här används inte stamved, tallspån eller någon barkinblandning, bara rent såg och kutterspån av gran, allt för att få en jämn kvalitet över hela året. Oavsett om du handlar i april, juli eller oktober.
 
 

Köp pellets direkt eller via återförsäljare

Derome Pellets säljs On-Line till privathushåll eller via återförsäljare. Deromes egna försäljningsorganisation förser industrier och större företag med bränsle. Varje år distribueras 60 000 ton pellets ut till kunder och återförsäljare från vår pelletsproduktionsanläggning i Kinnared.

Pellets från Sveriges största familjägda träindustri

Deromegruppen, Sveriges största familjeägda träindustri. Företagets huvudkontor finns i Derome, strax norr om Varberg.
I Derome finns företagsledning, ekonomiavdelningen samt försäljnings-avdelningen för "Färdig värme". Här finns även vår produktionsanläggning för briketter.

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×