2013-11-11

Tack till dig som besökte oss på Elmia

Derome Timber ställde ut pellets på Fastighetsmässan 2013 på Elmia i Jönköping.

Under tre dagar fick vi möjligheten att träffa dig och andra som idag eldar med pellets. Tack för värdefulla erfarenheter och tips som vi tar till oss i vårt fortsatta arbete.

Elmia  Fasttighetsmässan besöktes av allt ifrån fastighetsskötare till privata fastighetsägare som ville diskutera förvaring, råvara, bulkbilar och givetvis pellets. 

Med detta i hem bagaget, är det bara att fortsätta utveckla vår servicegrad och pellets, allt för att bli Sveriges bästa pelletsproducent. 

Kanske vi ses vid nästa Fastighetsmässa på Elmia?

fastighet-15_dat_sv[Bildpuff och listning].JPEG

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×