2013-06-14

Derome Pellets till myndigheter

- Via nytt ramavtal från SKL

Nu är det möjligt att avropa bränslepellets från SKIs nya ramavtal Bränslepellets 2013-2. Ramavtalet erbjuder avropande myndigheter konkurrenskraftiga priser genom takpriser och förnyad konkurrens-utsättning mellan sammanlagt fem leverantörer uppdelade på fyra geografiska anbudsområden.

- I och med den geografiska uppdelningen har även mindre, lokala leverantörer kunna komma in med anbud. Vi har också fått med flera nya leverantörer jämfört med tidigare ombudsavtal. Det tycker vi förstås är särskilt roligt, säger Jan Jäderberg, ansvarig

En av de fem leverantörerna är Derome som tillverkar sin Derome Pellets av spån från egna sågverk i Halland:

- För att undvika onödiga transporter som belastar miljön negativt vill vi helst leverera Derome Pellets till användare nära våra sågverk. Det nya ramavtalet hoppas vi ska ge större ännu större volymer på södra Sverige, menar Gunnar Jakobsson som är VD för Derome Timber AB, där Deromes pelletsverksamhet ingår.

I upphandlingen som gjorts har SKI ställt sociala och etiska krav i den mån det är möjligt.

- Vi har också säkerställt produktkvalitet och leveransförmåga och ställt som krav att leverantören ska kunna ta emot order alla dagar mellan klockan 07.00 -21.00 med leverans inom 24 timmar, avslutar Jan Jäderberg.

De flesta värmecentraler används till uppvärmning av skolor, badhus, äldreboende och andra typer av kommunala fastigheter har bytt ut sin energikälla från olja till biobränsle, där pellets är ett vanligt alternativ. Pellets är ett träbaserat bränsle med högt energiinnehåll som i huvudsak används för uppvärmningsändamål i så väl privata boenden som flerbostadshus, värmecentraler eller i fjärr- och kraftvärmeverk.

Den totala pelletsmarknaden i Sverige uppgick 2012 till cirka 1 700 000 ton. 556 myndigheter är avropsberättigade på SKIs nya ramavtal Bränslepellets 2013-2.

Valda leverantörer (utan inbördes rangordning):

Derome Timber AB  Neova AB
Lantmännen Agroenergi AB Pemco Träpellets AB
Mockfjärds Biobränsle AB 

För mer information, kontakta:
Conny Callin, markandschef SKI, telefon 070-536 38 14
Jan Jäderberg, upphandlingskonsult, telefon 08-709 59 14
Gunnar Jakobsson, VD Derome Timber, telefon 0340-66 65 75
Stefan Lyrevall, säljare pellets & briketter Derome Timber, telefon 0340-58 25 53
 

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×