2012-11-08

Siktar på pellets av absolut toppkvalitet

Investerar i en sikt för ännu bättre bulkpellets

En undersökning bland privatpersoner och företag som gjorts på uppdrag av Pelletsförbundet tidigare i år, visar att driftsäkerhet och kvalité är viktigt när man ska välja pelletsDetta tar träindustrin Derome fasta på och investerar 2 miljoner för ännu bättre pellets.

Ständiga tester på vår pellets

Derome arbetar kontinuerligt med att utveckla pelletstillverkningen. Det har rört sig om nya tester, maskiner och torkar för att kunna få fram tillräckligt med kvalitetspellets för att möta marknadens behov. Derome Pellets  testas regelbundet av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och är klassificerad som klass 1, hösta klassen enligt Svensk Standard. Men trots detta finns det mer att göra menar Ola Blohm, fabrikschef på Deromes Pelletsfabrik i Kinnared:

- Vi har köpt in en ny sikt som ska monteras in under hösten. Den ska sila bort damm och pellets som inte hållit formen då den mellanlagrats i vår silo.

Garanterad hög pellets kvalité

Utöver investeringen i den nya sikten så har Derome arbetat fram ett utbildningsmaterial till de chaufförer som kör ut bulkpellets till industrin och privatpersoner i Västra Sverige. Ola fortsätter:

- Hur pelletsen transporteras och lossas på plats hos kunden har visat sig vara viktigt för att bibehålla kvalitén på bränslet. Vi har genomfört ett program med olika tester för att kunna ta fram bra instruktioner till åkerierna. Nu kan vi garantera en jämn och god kvalité även på bulkpelletsen, avslutar Deromes fabrikschef.

 

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×