2012-03-06

Deromes pelletsfabrik snart Sveriges mest energieffektiva

När ombyggnaden av pelletsfabriken i Kinnared är klar kommer man att kunna öka produktionen av pellets med 20 %, samtidigt som energiåtgången minskar med hela 15 %.

 Ombyggnaden av pelletsfabriken i Kinnared, som inleds i april månad, innebär att en av torklinjerna förses med helt ny filterlösning. Efter ombyggnaden kommer Derome att kunna utnyttja anläggningens spillvärme på ett optimalt sätt.

– Vi satsar långsiktigt med miljön i fokus. Den här investeringen sänker energiåtgången vid pelletstillverkningen och är ett tydligt bevis på att omsorg om miljön lönar sig, säger Gunnar Jakobsson, VD för Derome Timber.

Betydande energibesparing
Pelletsen tillverkas av spån från Deromes egna sågverk. Först torkas spånet innan det pressas sedan samman till små energirika pellets. För att torka 1 ton pellets går det åt 0,7 MWh energi. Investeringen i pelletsfabrikens torkanläggning innebär att man återanvänder värmen ifrån pannan i flera steg, vilket resulterar i en sänkning i energiåtgång till 0,6 MWh per ton. Produktionsökningen kommer att ge ytterligare 1700 hushåll möjlighet att byta till ett närproducerat och klimatsmart uppvärmningsalternativ.  

Positiv trots tuffa tider i pelletsbranschen
Branschen har haft det motigt, men Gunnar Jakobsson ser en stor potential i att öka pelletsproduktionen:
- Det finns en stor efterfrågan på pellets, framför allt ifrån tillverkningsindustrin och ifrån växthus.  Det har blivit allt dyrare att värma upp lokaler – särskilt om man använder olja - och med de nya koldioxid- och energiskatterna kommer kostnaderna att sticka iväg rejält. Vår bedömning är att pelletseldningen kommer att röna fortsatt stort intresse, konstaterar Gunnar Jakobsson.
Pelletsfabrikens ombyggda torkanläggning beräknas kunna tas i bruk i mitten av juni och vara i full produktion under augusti månad.


Faktaruta:
Kostnad per kWh
Pellets 0,55 kr/kWh
Olja 1,45 kr/kWh 
Direktverkande el 1,20 kr/kWh

Visste du att…
spånet i pellets binds samman av lignin, ett naturligt ämne som finns i trä. Därför behövs inga tillsatser. Pellets består till 100 % av trä.
 

 
 

Reveal Modal Goodness

This is a default modal in all its glory, but any of the styles here can easily be changed in the CSS.

×